• Bewerk
Senioren Computerclub Dalfsen.      
                   
  Balans per 31 december      
                   
                   
  2015   2014       2015   2014
Activa         Passiva        
Rabo rek.courant 167   230   Nog te betalen 4   384
Rabo spaarrekening 2781   2846   Vooruit ontvangen 15   125
Nog te ontvangen 26   35   Kapitaal   2955   2602
  _______    _______     _______ _______
  2974   3111       2974   3111
  _______    ________     _______ _______
                   
                   
                   
Toelichting:                  
Nog te ontvangen: rente spaarrekening over 2015            
Nog te betalen: administratiekosten.              
Vooruit ontvangen: in 2015 ontvangen contributie voor 2016        
                   
Kapitaal: stand per 31-12-2014             2602            
               voordelig saldo 2015               353 353            
             stand per 31-12-2015             2955